Den lovpligtilge arbejdsmilj√łuddannelse.

Hvem skal på kursus?

I arbejdsmilj√łloven er det fastlagt at arbejdsledere, insitutionsledere m.fl. og de af medarbejderne valgte sikkerhedsrepr√¶sentanter skal gennemg√• arbejdsmlj√łuddannelsen.
Derfor skal de tilmeldes uddannelsen umidelbart efter at de er udpeget/valgt og kurset skal gennemf√łres inden for en tidsramme p√• otte m√•neder fra nyvalg.

Kan andre deltage på kurset?

Arbejdsmilj√łkoordinatorer, sikkerhedsledere og personalekonsulenter med et fagligt ansvar for arbejdsmilj√łindsatsen i virksomheden kan med fordel deltage i kursusforl√łbet og dermed tilegne sig den basale viden om hvordan sikkerhedsgruppens arbejde foreg√•r og hvordan der samarbejdes med interne og eksterne parter om arbejdsmilj√łforbedringer.
Ledere op et overordnet niveau kan med fordel deltage for at få indblik i de ledelsesmæssige aspekter i forebyggelse af skader og sygefravær.

Formål og indhold

Sikkerhedsgruppen s√¶ttes i stand til at l√łse opgaverne i virksomhedens sikkerhedsorganisation.

Deltagerne arbejder selvst√¶ndigt og i grupper med de problemstillinger som er relevante i forhold til deres hverdag og de udfordringer der er registreret i virksomhedens arbejdsmilj√ł. Belastninger analyseres og l√łsningsmodeller introduceres sammen med det eksakte regelgrundlag.

Forst√•elsen for at fremme l√łsninger gennem det gode samarbejde og respekt for hinandens interesser, er et n√łglepunkt i uddannelsesforl√łbet.


Kursusform

Kurserne planlægges ud fra et grundkoncept på 5 kursusdage, hvor der undervises i alt i 37 timer.
Typisk 08.00 - 16.00 med en lidt kortere dag den sidste kursusdag.
Ved tilmelding modtager I det konkrete progam og netop det kursus som deltageren skal gennemf√łre.

Generel kursusbeskrivelse

Enten er holdene sammensat fra én branche, virksomhedstype eller deltagerne kan komme fra mange forskellige brancher og fra både det offentlige og private arbejdsmarked.
Det er deltagernes arbejdsmilj√łforhold der er i centrum sammen med de g√¶ldende regler der danner grundlag for l√łsning af forhold der ikke opfylder mindste kravene heri.

Kravene til samarbejdet i sikkerhedsorganisationen er omdrejningspunktet. Der undervises i hvordan sikkerhedsorganisationen kan fremme et sikkert og sundt arbejdsmilj√ł p√• virksomheden i samarbejde med ledelse og arbejdsgiver.

Indhold:
Hvad kendetegner et sikert og sundt arbejdsmilj√ł, og hvordan kan arbejdsmilj√ł egentligt defineres?
Hvordan kan man finde de v√¶sentlige arbejdsmilj√łregler?
Anvar og pligter for arbejdsgivere, ledere og ansatte m.fl.
Sikkerhedsorganisationens opgaver, pligter og rettigheder i samarbejdet om et godt arbejdsmilj√ł.
Sikkerhedsorganisationens samarbejde med Arbejdsmilj√łr√•dgivere og Arbejdstilsynet og hvordan g√łres det effektivt s√• virksomhedens arbejdsmilj√łindsats nyder st√łrst fremme herved.
Hvordan gennemf√łres arbejdspladsvurdering (APV) og systematiske arbejdsmilj√łgennemgange s√• der er "styr" p√• arbejdsmilj√łniveauet?
Arbejdsmilj√łcertificering - er det noget for os?
Anmeldelse og forebyggelse af arbejdsulykker, nærved hændelser og arbejdsbetingede lidelser.
Instruktion af medarbejdere og påvirkning af holdninger og indstilling til sikker adfærd.
Arbejdsmlj√łbelastninger der er v√¶sentlige i forhold til deltagernes brancher.

 


 

ARBEJDSMILJ√ėCENTERET -¬†NORGESGADE 7A 7000 FREDERICIA - +45 2048 5290¬†- COPYRIGHT ¬© ARBEJDSMILJ√ėCENTERET A/S - ALL RIGHT RESERVEDCMS LEVERET AF TOGI DATA