Firmaprofil 

Det kan vi

 • Arbejdsmilj√łuddannelse
 • Faglige kurser & virksomhedskurser
 • Seminarer & konferencer om arbejdsmilj√ł
 • Sikkerhedslederuddannelse
 • Funktionsvaretagelse & coaching
 • Ledelsesr√•dgivning
 • Arbejdsskader & erstatningsansvar
 • Arbejdsmilj√łstyring
 • Risikovurdering og forebyggelse
 • Arbejdspladsvurdering
 • Arbejdsmilj√łinspektion & gennemgang

Idegrundlag
Vi er en konsulentvirksomhed, der lever op til kundens forventninger og leverer uddannelse og rådgivning der er i overensstemmelse med god rådgivningspraksis.

Mål
Den leverede formidling/r√•dgivning skal kunne anvendes p√• virksomheden ved bearbejdning af arbejdsmilj√łet i et bredt perspektiv. R√•dgivningen skal, udover at kunne anvendes direkte, pege p√• flere muligheder der ligger inden for rammerne af lovgivningen og eksisterende muligheder.


Uddannelse:
Vi er autoriseret som udbyder af den lovpligtige¬†arbejdsmilj√łuddannelse (tidl. ¬ß9 udd.)

Vi udf√łrer arbejdsmilj√łuddannelsen b√•de p√• √•bne kurser og som virksomhedshold.
Vi udf√łrer samarbejdskurser og teamkurser udviklet og tilpasset i samarbejde med rekvirenten.
Vi tilbyder uddannelse udformet i samarbejde med den enkelte virksomhed, med h√łj grad af tilpasning p√• indhold og m√•l.

Rådgivning
R√•dgivning udf√łres i t√¶t samarbejde med rekvirenten og evt. interessenter. Arbejdsmilj√ł er omdrejningspunktet, b√•de det fysiske og psykosociale, opgaverne omfatter ogs√• organisatoriske forhold og systematiske arbejdsmetoder til forebyggelse af risici og ulykker.

Funktionsledelse og coaching
Arbejdsmilj√łledelse i virksomheder med alle de tilh√łrende funktioner tilbydes til mindre og mellemstore virksomheder.

Desuden tilbydes coaching af daglig leder af sikkerhedsarbejdet til styrkelse og effektivisering af sundheds- og sikkerhedsarbejdet.

 Analyser
Vi udf√łrer analyser p√• Deres virksomheds frav√¶r. Er der indikatorer som kan forebygges og dermed reducere omkostninger til arbejdsskader og sygedage? Vi giver et realistisk bud p√• effektive indsatsomr√•der.
Virksomhedens arbejdsgange og metoder kan afd√¶kkes for iboende risici, der udl√łser ulykker og lidelser, som virksomheden siden hen skal udrede skadeserstatninger og sygedagpenge for. Vi vil give realistiske bud p√• effektiv forebyggelse.

¬†Inspektion/arbejdsmilj√łgennemgang
Vi foretager inspektioner på alle typer af arbejdspladser i et samarbejde med ledelsen og evt. sikkerhedsorganisationen.

 

ROS analyser og Beredskabs√łvelser

Risiko og Sandsynlighedsanalyser, sammen med beredskabs√łvelser udf√łres i samarbejde med Deres ledere og evt. ansatte, s√• virksomheden opn√•r et effektivt beredskabsniveau ud fra de givne vilk√•r.

Virksomhedsdata
Arbejdsmilj√łcenteret er oprettet i 1992 (HJH Arbejdsmilj√łr√•dgivning) med ovenn√¶vnte idegrundlag og har siden udviklet sig med et h√łjt specialiseret fagomr√•de.

Ejerforhold
Vi er en ejerledet virksomhed der anvender freelance konsulenter og samarbejder med andre konsulentfirmaer og kursusudbydere om l√łsningen af st√łrre komplekse opgaver.
Vi samarbejder med autoriserede arbejdsmilj√łr√•dgivere om gennemf√łrelse af projekter mv.

Godkendelsesordning
Arbejdsmilj√łcenteret er autoriseret som udbyder af Arbejdsmilj√łuddannelsen.
Arbejdsmilj√łcenteret anvender undervisere der er autoriserede af Arbejdstilsynet p√• uddannelsesopgaver. Danmarks Evalueringsinstitut, under K√łbenhavns Universitet evaluerer uddannelsesforl√łb for os.

Medlemsforhold
Vi er medlem af f√łlgende organisationer:
Nordisk Ergonomisk Selskab
Nordisk Selskab For Arbejdsmilj√ł
Selskab for Arbejdsmilj√ł, Ingeni√łrforeningen

Referencer
NETTO, 4600 K√łge
Arbejdsmilj√łkonsulent, Birgitte Oredson

Odense Produktionsh√łjskole, Elsesminde, Sanderumvej 117, 5250 Odense SV
Viceforstander Arne Pallisborg

Dansk Energi, Rosen√łrns All√© 7, 1970 Frederiksberg C

Andre referencer gives på opfordring.

 

 


 

ARBEJDSMILJ√ėCENTERET -¬†NORGESGADE 7A 7000 FREDERICIA - +45 2048 5290¬†- COPYRIGHT ¬© ARBEJDSMILJ√ėCENTERET A/S - ALL RIGHT RESERVEDCMS LEVERET AF TOGI DATA