Driftslederens pligter og ansvar Målgruppe Kurset er til dig, der løser opgaver i relation til Stærkstrømsbekendtgørelsen og Arbejdsmiljølove Du er driftsleder, driftslederassistent, vagthavende på et forsynings- eller produktionsanlæg og dermed har behov for at kende de formelle rammer for driftslederens pligter og ansvar. Anlæggene kan være elforsyningsnet til forbrugere eller på en virksomhed. Traditionelle kraftværker, andre produktionsanlæg for el. Kursus mål Du får genopfrisket din viden om og kendskab til Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB) og Lov om Arbejdsmiljø (AML). Kurset foregår som en vekselvirkning mellem foredrag og gruppeopgaver om relevante emner fra elforsyningens dagligdag. Hovedvægten vil især være på SB afsnit 5 kapitel 4 om driftslederens ansvar og pligter og på AMLs afsnit om ansvar og pligter. Efter kurset vil din viden om følgende emner være ajourført: •Driftslederens ansvar og pligter •Delegering af opgaver •Skriftlig bemyndigelse af sagkyndig medarbejder •Instrukser til sagkyndige medarbejdere •Instruktion og oplæring af medarbejdere •Værktøj og udrustning •Samarbejdsaftaler med entreprenører (elinstallatører) •Nøglekvitteringer •Arbejdslederens pligter (generelt) •Deltagelse i samarbejde om sikkerhed og sundhed •Brug af personlige værnemidler og krævet udstyr •Tilsyn med arbejdets udførelse

 


 

ARBEJDSMILJØCENTERET - NORGESGADE 7A 7000 FREDERICIA - +45 2048 5290 - COPYRIGHT © ARBEJDSMILJØCENTERET A/S - ALL RIGHT RESERVEDCMS LEVERET AF TOGI DATA