Arbejdsmiljøuddannelsen, lovpligtig 37 timer

 

Beskrivelse af uddannelsen.

Lovpligtigt forløb for ledere og medarbejderrepræsentanter, der er udpeget/valgt til arbejdsmiljøroganisationen (sikkerhedsorganisationen/sikkerhedsgruppen)

Kurset er delt over to moduler. Modul 1 varer 3 dage og modul 2 varer 2 dage. Tidsmæssigt varer kurset 37 timer, svarende til en normal arbejdsuge. Der skal beregnes 3 - 5 timer til projekt opgave mellem de to moduler. Projektopgaven er udarbejdet så den kal løses på flere niveauer, efter personlige kvalifikationer og arbejdsmæssige muligheder.

Det er et krav, at deltagerne møder og deltager i alle 5 kursusdage, og der gives kun fri i maksimum 3,5 timer over et helt forløb.

Der udstedes officielt deltagerbevis til alle der gennemfører uddannelsesforløbet.

Indhold:

Uddannelsen bygger på en bekendtgørelse, der stiller nogle grundlæggende krav til indhold og metoder i indervisningen og til emner der skal bearbejdes på forløbet.

Følgene elementer vil indgå i alle forløb:

Ansvar og pligter i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. Opgaver og pligter i arbejdsmiljøarbejdet, samarbejdsmetoder til løsning af opgaverne. Introduktion til kravene til fysiske-, ergonomiske-, kemiske/biologiske- og psykosociale arbejdsforhold. Forebyggelses indsatsen mod arbejdsulykker og nærved hændelser. Introduktion til arbejdsmiljøledelsessystermer og arbejdsmiljøcertificering. Præsentation af eksterne samarbejdspartnere for virksomheden og arbejdsmiljøorganisationen, herunder Arbejdstilsynet og rådgivere.

 

4.890,00

 


 

ARBEJDSMILJØCENTERET - NORGESGADE 7A 7000 FREDERICIA - +45 2048 5290 - COPYRIGHT © ARBEJDSMILJØCENTERET A/S - ALL RIGHT RESERVEDCMS LEVERET AF TOGI DATA